Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Wij kunnen echter niet garanderen dat de informatie actueel, compleet en/of juist is.

TaxNL is dan ook niet aansprakelijk voor gevolgen van enigerlei actie die wordt ondernomen op basis van deze site en aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte (gevolg)schade welke voorvloeit uit of samenhangt met het gebruik van de informatie op deze website.

Op deze website is nationaal en internationaal copyright van toepassing. Behoudens voor particulier eigen gebruik, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TaxNL. Misbruik van informatie op deze website kan leiden tot vervolging wegens inbreuk op nationaal en/of internationaal auteursrecht. Overtreders zijn volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende mogelijke kosten en schade. Indien deze website verwijzingen en of links bevat naar sites van derden waar TaxNL niet verantwoordelijk voor is, zal TaxNL enkele aansprakelijkheid, hoe ook genaamd, aanvaarden voor deze sites en/of hun inhoud.

Zwrot podatku z Holandii online

Onze talen en landen
Nederlands
Polski
Lietuvos
English


System Informacyjny Pracowników:

Zwrot podatku Holandia
TaxNL
Prof. ter Veenweg 11 b
1775 BH Middenmeer
Nederland
Tel. +31 (0) 227-555360
Kom. +31 (0) 654247349
Agencja "TAX"
ul. Prudnicka 24
47-300 Krapkowice
Poland
Tel./Fax +48 (0)77 4661 771
Tel. +31 (0) 227-503581
Podatek i dodatek
Copyright TaxNL  |  Disclaimer  |  Sitemap