Nowosci

UW wereldinkomen over 2012 opgeven

W ostatnim tygodniu urząd skarbowy w Holandii wysłał pismo:
„UW wereldinkomen over 2012 opgeven” – jeżeli je otrzymałeś to jest to informacja, że w najbliższych dniach zostanie przysłany do Ciebie formularz o podanie dochodów światowych ( wszystkie uzyskane) za rok 2012. Dane te są wymagane do definitywnego wyliczenia zorgtoeslag 2012.

Uwaga:
Jeżeli formularz nie zostanie prawidłowo wypełniony i odesłany – wypłaty zortoeslag 2013 będą wstrzymane. Pomoc w powyższej sprawie możesz uzyskać:

+31 227 503581 (“Agencja Tax” Krapkowice | Beata)
+48 77 4661771 (“Agencja Tax” Krapkowice | Janek)
+31 657698993 (TaxNL biuro Holland | Monika)
+31 227 555360 (TaxNL biuro Holland | Johan)

lub info@taxnl.com

Aangiftebrief 2012 - pismo z Urzędu Skarbowego w Holandii.

Dnia 25.01.2012 Holenderski Urząd Skarbowy (Belastingdienst) wysyłał pisma "Aangiftebrief" do osób tam zarejestrowanych - wzywając do złożenia zeznania podatkowego za rok 2012.

Co to oznacza?
Dla obywateli Polski zatrudnionych na terenie Holandii ostateczny termin na złożenie zeznania podatkowego upływa z dniem 01-07-2013 (to data na dokumencie). Jeżeli zwrot podatku jest należny, a dokumentacja zostanie złożona w Urzędzie Skarbowym do dnia 01-04-2013, to możemy oczekiwać wypłaty pieniędzy do 01-07-2013r.

Uwaga!!!
Jeżeli otrzymaliśmy powyższy dokument (Aangiftebrief), jesteśmy zobowiązani do złożenia zeznania podatkowego! W przypadku braku dochodów w 2013 r. również należy złożyć zeznanie o zerowych dochodach.

Dla naszych stałych klientów zeznania zerowe robimy bez opłat, jeżeli zostaną złożone przed 01-06-2013r. Niedotrzymanie terminu złożenia zeznania podatkowego za rok 2012 grozi karami pieniężnymi nałożonymi przez Holenderski Urząd Skarbowy. Minimalna kara po pierwszym upomnieniu wynosi 226 EURO.

Ważne!!!
W przypadku braku możliwości złożenia zeznania w wyznaczonym terminie (01-07-2013), należy powiadomić Agencję "TAX" w Polsce lub TAX NL w Holandii, a nasza firma wystosuje prośbę o przedłużenie terminu złożenia dokumentów zeznania podatkowego w Holenderskim Urzędzie Skarbowym.

W razie pytań dotyczących Aangiftebrief należy kontaktować się z biurem: TAX NL w Holandii tel. 0 227 555 360 lub Agencją "TAX" w Polsce tel. 77 466 771

Polacy są w Holandii nieodzowni

11 stycznia w Holandii ukaże się nowa polska gazeta, która będzie dostępna w ponad 200. punktach sprzedaży. Gazeta wyjdzie pod nazwą „poPolsku” i wydawana będzie co dwa tygodnie, w 40.000 egzemplarzy. Gazeta będzie drukowana w języku polskim, a jej koszt wyniesie jedyne 1 euro. Najważniejszym celem gazety jest, według pomysłodawczyni Angelique van `t Riet, połącznie polskiej i holenderskiej kultury. - Magazyn skierowany jest do Polaków, którzy chcą się integrować w Holandii – mówi Van ‘t Riet.

Niegdyś Holendrzy byli niezbędni w Polsce, teraz Polacy są niezbędni w Holandii. Już w XVII wieku holenderscy rolnicy użyźniali glebę blisko Gdańska i czynili ją zdatną do zamieszkania dla polskiego społeczeństwa handlowego. Ponadto, dzięki statkom, które płynęły do amsterdamskiego portu, wypełnione po brzegi polskim zbożem, Holendrzy przyczynili się do rozwoju gdańskiego handlu. Teraz jednak to, pracujący w holenderskich sektorach ogrodnictwa, opieki zdrowotnej oraz w dużych międzynarodowych firmach Polacy, okazują się niezbędni dla holenderskiej gospodarki. Dlatego też, od 11 stycznia br., co dwa tygodnie będzie się ukazywała nowa polska gazeta, która połączy polską i holenderską kulturę.

„poPolsku” będzie dostarczać rozpoznawalnych, bliskich Polakom i obiektywnych holenderskich informacji, na temat kultury, życia i pracy czy rekreacji. Poruszy też tematykę, która odzwierciedla zapotrzebowanie na informację wśród Polaków w Holandii. – Biorąc pod uwagę, że przebywa tu ponad 170.000. Polaków, wydaje się być oczywiste, że są oni bardzo zainteresowani otrzymywaniem informacji na temat prawa pracy, podatków, wydarzeń kulturalnych i rekreacji w Holandii – mówi Van ‘t Riet. – W gazecie znajdzie się też horoskop i sudoku z nagrodami. Specjalną uwagę będziemy także poświęcać rozwojowi osobistemu i nauce języka niderlandzkiego. W każdym numerze zamieścimy jedną lekcję z pracą domową. Jej rozwiązanie będzie można przesłać do redakcji, gdzie zostanie sprawdzona. W gazecie pojawi się też książka, którą będziemy publikować w języku polskim i niderlandzkim.

Mająca format tabloidu gazeta, będzie rozprowadzana w miejscach, w których spotyka się wielu Polaków – polskich sklepach, kościołach, supermarketach z polskimi produktami (np. C1000), biurach pośrednictwa pracy i placówkach gastronomicznych. W ten sposób, mamy nadzieję dotrzeć do jak największej części tej konkretnej, polskiej grupy docelowej. Jako jedyna gazeta w Holandii, skoncentrowana na Polakach, „poPolsku” jest bardzo interesująca dla biznesu. Żadna inna gazeta nie ma takiego zasięgu i takiego sposobu komunikowania się.

Równolegle z gazetą „poPolsku” i pod tą samą nazwą, powstała strona internetowa oraz strona na serwisie społecznościowym Facebook. Strona internetowa www.popolsku.nl jest dwujęzyczna (polski i niderlandzki) i oferuje aktualne wiadomości oraz informacje z dobrze poinformowanych źródeł, zgodne z koncepcją gazety.

W ubiegłym tygodniu Belastingdienst wysłał wiele listów dotyczących prognozy przyznanych dodatków do ubezpieczenia zdrow

Te informacje powinny zostać zweryfikowane (gdyż są to jedynie prognozy)!

Problem polega na tym że urząd nie podał przewidywanych dochodów na podstawie których zostały naliczone dodatki, które osoba pobierająca może uzyskać w 2013r. Dlatego jeżeli dochody w 2013r będą inne niż w 2012 należy to zgłosić. W przeciwnym razie z końcem roku 2013 można się spodziewać wezwania do częściowego lub całościowego zwrotu otrzymanych dopłat. Podobnie jeżeli ubezpieczenie nie jest opłacane, czyli nie przysługuje dopłata – należy to zgłosić.

Jeżeli chcesz skorzystać z naszej pomocy – skontaktuj się z nami. Nawiąż kontakt z TAXNL w Holandii tel.: 0031 227-503-581 lub Agencją „TAX” w Polsce tel.: 0048 774-661-771

Zasady przyznawania zwrotów podatku za rok 2013 są inne niż w 2012 r.

Ale bez obaw!

My TAXNL wraz z Agencją „TAX” rozliczamy podatki naszym klientom już prawie 20 lat: My wiemy jak to zrobić prawidłowo!

Chciałbyś zdobyć więcej informacji, żeby dowiedzieć się jaką kwotę zwrotu możesz otrzymać za rok 2013? Na naszym kalkulatorze możesz sprawdzić jaka kwota w przybliżeniu będzie Ci należna.

Do dokładnego wyliczenia kwoty nadpłaconego podatku należy podać więcej informacji takich jak: stan cywilny, liczba dzieci, ich wiek i kilka innych wiadomości na swój temat. Dlatego skontaktuj się z nami, a my zrobimy wszystko, co dla Ciebie najlepsze! Możliwe, że jest Ci należna również ulga na partnera fiskalnego.

Postaramy się, byś uzyskał także dodatek do ubezpieczenia zdrowotnego, dodatek na dzieci lub zasiłek rodzinny, jeśli takie świadczenia Ci przysługują.

Zwrot podatku z Holandii online

Onze talen en landen
Nederlands
Polski
Lietuvos
English


System Informacyjny Pracowników:


Zwrot podatku Holandia
TaxNL
Prof. ter Veenweg 11 b
1775 BH Middenmeer
Nederland
Tel. +31 (0) 227-555360
Kom. +31 (0) 654247349
Agencja "TAX"
ul. Prudnicka 24
47-300 Krapkowice
Poland
Tel./Fax +48 (0)77 4661 771
Tel. +31 (0) 227-503581
Podatek i dodatek
Copyright TaxNL  |  Disclaimer  |  Sitemap